Tarinainstituutti

Tarinainstituutti on psykodraama- ja tarinateatterikoulutusta antava instituutti. Tarinainstituutin koulutusohjelmista voit saada koko elämääsi vaikuttavan oppimisprosessin, jota et unohda koskaan. Oppiminen tapahtuu harvinaislaatuisissa, moniammatillisissa pienehköissä ryhmissä, joissa kontaktiopetuksen, vertaisryhmä- ja itsenäisen työskentelyn rytmi vaihtelee intensiivisesti.

Instituutin koulutusohjelmia toteutetaan yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Voit opiskella perusopinnot ryhmänohjaamisesta, tarinateatterista, toiminnallisista menetelmistä ja psykodraamasta. Kaikissa koulutusohjelmissa creaturginen, monitaiteinen oppiminen on keskeistä. Opintoja voi jatkaa myös tutkintoon asti johtavissa prosesseissa kyseisten työmuotojen erityisasiantuntijaksi saakka.

Instituutti on pohjoismaiden ensimmäinen tarinateatterikoulu ja se toimii yhteistyössä Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistyksen (MOPSI:n) ja Euroopan muiden tarinateatterin asiantuntijoiden kanssa. Kouluttajamme ovat myös kotimaisen tarinateatteriverkon ja kansainvälisen tarinateatteriverkoston IPTN:n jäseniä.

Tämänhetkisistä ohjelmista tiedot Ajankohtaista-sivulla.

Tarinateatterin Tutkimuskirjasto

Tarinainstituutti ylläpitää www-sivuillaan alkavaa Tarinateatterin Tutkimuskirjastoa, jonne kootaan ajankohtaisia kirjoituksia ja tutkimuksia tarinateatterista. Kirjaston tarkoitus on toimia yhteisenä tietopääomana kaikille tarinateatterista kiinnostuneille. Tervetuloa tutustumaan!

Kysy lisää

Tarinainstituutin sisäiset sivut

Opinnäytetöitä tarinateatterista

KOHTI MORENOLAISTA PEDAGOGIIKKAA (pdf, 886 kt)
(Kandidaatin tutkielma: Päivi Ketonen 2006, Helsingin yliopisto)
KOKEMUKSIA PSYKODRAAMAN JA TARINATEATTERIN PEDAGOGISESTA SOVELTAMISESTA
Kohti sosiodynaamista oppimista
(pdf, 5 Mt)
(Pro-gradu tutkielma: Päivi Ketonen 2008, Helsingin yliopisto)
Hands-on-tarinateatteri tulevaisuuden työelämätaitojen oppimisessa (pdf, 1900 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Leni Grünbaum (2018), Tarinainstituutti)
Näyttelijäntyö tarinateatterissa (pdf, 981 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Kirsi Sulonen (2018), Tarinainstituutti)
TARINATEATTERIN TAIKAA (pdf, 524 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Lara Nurminen (2016), Tarinainstituutti)
TARINATEATTERIOHJAAJAN ROOLIT SOSIOKULTTUURISENA INNOSTAJANA (pdf, 680 kt)
(Opinnäytetyö: Johanna Kovanen 2005, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu)
TAITAJAN TIELLÄ -Miten kehittyä tarinateatterin tekijänä? (pdf, 633 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Kimmo Kovanen 2005, Tarinainstituutti)
KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA (pdf, 126 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Riitta Tiainen 2008, Tarinainstituutti)
MAHDOLLISIMMAN VAPAASTI VIRRATEN (pdf, 1,8 Mt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Pirre Toikkanen 2008, Tarinainstituutti)
TARINATEATTERI NUORTEN ITSETUNTORYHMÄSSÄ (pdf,165 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Hanna Rienoja 2008, Tarinainstituutti)
SUKELLUKSIA IHMISEN ÄÄNIMAISEMAAN -Audiokinesteettinen näkökulma tarinateatteriin (pdf, 157 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Paavo Hakulinen 2008, Tarinainstituutti)
AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ (pdf, 222 kt)
(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö: Juha Heikinheimo 2008, Tarinainstituutti)